Foto -vinter

Vintermotiv från promenad

Är det mer än -10 då går jag inte ut. Har astma och KOL och det blir svårt att andas. Finns mask att köpa men de är hutlöst dyra..